تاریخ : جمعه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۰
نویسنده : مرتضی


خوشا به حال آن شهری که خیابان ها ساختمان ها را مهندسی کنند و بدا به حال آن شهری که خانه ها خیابان ها را مهندسی کنند.